Monday, 26 September 2011

Konsep Peratus, Perpuluhan dan Pecahan

Peratus:
Peratus bermaksud menunjukkan nombor kepada pecahan dalam 100 dan selalu digunakan bersama simbol peratus (%). Peratus adalah pecahan yang penyebut (bahagian bawah) adalah 100. Jadi, jika kita katakan 50%, kita maksudkan 50/100 = 1 / 2 (selepas membatalkan). Jadi 50% ertinya ½.
Jika mahu mencari 10% sesuatu, '' hanya bermaksud 'kali'.

Jadi 10% dari 150 = 10 / 100 × 150 = 15.
Jika anda perlu untuk menjadikan peratusan ke dalam perpuluhan, hanya dibahagikan dengan 100. Sebagai contoh, 25% = 25/100 = 0.25.
Untuk menukar perpuluhan ke dalam peratusan, darab dengan 100.

Oleh itu, 0.3 = 0.3 × 100 = 30%

Pautan luar:
http://www.mathsrevision.net/gcse/pages.php?page=31

http://www.youtube.com/watch?v=SOOK094MmDs&feature=related


Perpuluhan:
Perpuluhan bermaksud mana-mana nombor boleh ditulis dalam "bentuk perpuluhan".
Terdapat tiga jenis nombor perpuluhan: perpuluhan yang tepat, berulang dan lain-lain.
Perpuluhan yang tepat atau menamatkan adalah salah satu yang tidak berterusan selama-lamanya, jadi anda boleh menulis semua digit.

Sebagai contoh: 0,125
Perpuluhan yang berulang-ulang beberapa perpuluhan yang tidak berterusan selama-lamanya, tetapi di mana beberapa digit diulang berkali dan kali. Sebagai contoh: 0,1252525252525252525 ... perpuluhan yang berulang, di mana ''25 diulangi selama-lamanya.
Kadang-kadang perpuluhan yang berulang-ulang ditulis dengan bar di atas angka yang berulang-ulang, atau dengan titik lebih digit pertama dan terakhir yang berulang.
Sebagai contoh:
Perpuluhan lain adalah orang-orang yang pergi selama-lamanya dan tidak mempunyai angka yang mengulangi. Sebagai contoh, 3,141592653589793238462643 ...


Pautan luar:


Pecahan:
Pecahan bermaksud
Pecahan merujuk kepada sebarang nombor yang tidak mewakili keseluruhan, nombor yang kini dipanggil "perpuluhan", asalnya dikenali sebagai "pecahan perpuluhan"; dan nombor yang kini dipanggil "pecahan", asalnya dikenali sebagai "pecahan kasar", perkataan "kasar" (vulgar) bermaksud "biasa" (commonplace).
Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor, nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. Lazimnya, satu garisan memisahkan kedua¼ (satu perempat)
Contohnya:
¾ (tiga perempat)
⅓ (satu pertiga)
⅔ (dua pertiga)
Pautan luar:

No comments:

Post a Comment